Kupalisko Vadas

bazen1  Rekreačný komplex Vadaš Thermal je názov zábavného   areálu, ktorý sa vybudoval počas 30 rokov okolo termálneho kúpaliska v Štúrove. 30 ročná história priniesla nemalé zmeny, ktorých počet prirástol najmä za posledných 10 rokov. S rokom 1973 je spojená realizácia prvých geologických vrtov. Výstavba termálneho kúpaliska sa začala v roku 1976 a o dva roky neskôr už odovzdali  prvé bazény. Kúpalisko sa postupne rozširovalo o bufety,  ubytovanie v bungalovoch, od roku 1983 aj o ubytovanie hotelového typu. Vznikli parkovacie a iné spevnené plochy, informačná kancelária so zmenárenskou službou.bazen sturovo

 Po viacročnej stagnácii nastal novodobý rozvoj kúpaliska v roku 1999, kedy bola odovzdaná krytá plaváreň s 25 m dlhým plaveckým bazénom a menším bazénom pre deti. V roku 2001 sa odstránili staré neestetické bufety a v sezóne 2002 vítalo kúpalisko svojich návštevníkov novými radmibufetov so 600 miestami na sedenie. V tom istom roku sa postavil aj nový sedací bazén s perličkovou masážou.

 Zvýšený záujem o kúpalisko si vyžadoval ďalšie rozširovanie vodných plôch. Preto sa v roku 2004 postavil

bazenobrovský bazén „Lagúna“ s umelým vlnobitím s vodnou plochou 3800 m2. Popri výstavbe tohto jedinečného bazéna sa zrekonštruoval aj detský bazén a postavili sa ďalšie bufety a soc. zariadenia (v tomto roku bolo preinvestovaných 70 mil. Sk). V júli 2004 padol rekord z predchádzajúceho roka, kedy sa v jednu horúcu nedeľu predalo 11.700 vstupeniek.

chata

 Rok 2005 priniesol ďalší výrazný krok v rozvoji kúpaliska. K areálu bolo pričlenených 10 ha z bývalých  kasární, ktoré sa nachádzali v susedstve kúpaliska. Pôvodné parkovisko pred kúpaliskom s kapacitou 450 áut sa rozšíril na veľkosť pre 800 áut. Odovzdal sa nový vonkajší sedací bazén pri krytej plavárni s celoročnou prevádzkou.

 V roku 2006 sa ku krytému komplexu pristavala fínska a parná sauna. Rok 2006 priniesol zmenu aj na riaditeľskom poste, konateľom VADAŠ s.r.o. a tým aj riaditeľom kúpaliska sa stal bývalý projektový manažér mesta Štúrovo Ing. Endre Hogenbuch. Nový riaditeľ po preberaní funkcie previedol malé, ale úspešné kroky vo vylepšení komplexu. Rekonštrukcia budovy krytej plavárni prebehla v roku 2008. Medzitým pribudli nové vodné atrakcie v bazénoch Hviezda a detský.

chata sturovo tinaV júli 2008 sme oslávili 30. výročie termálneho kúpaliska Vadaš. Na oslave sa zúčastnilo výše 20 tisíc ľudí, ktorých sme zabávali 3 dni. Dúfajme že sa s nimi čoskoro stretneme aj na oslave ďalších okrúhlých narodenín.zlepšeniebezpečnosti, a v roku 2009 aj turniketovo-závorovým systémom. Pri bazéne Hviezda bola postavená nová rodinná šmýkačka, pri ihrisku plážového volejbalu bolo vytvorené ihrisko plážového futbalu a pri krytej plavárni zriadili prvú nudistickú pláž na slovenských kúpaliskách.

tina bazen

V rokoch 2009-2011 prebeihala revitalizácia bazénového areálu: vymenila sa celková plocha medzi bazénmi, namiesto prvého bazénu Delfín vyrástol nový zážitkový bazén Relax, opravila sa cesta ku krytej plavárni a na bazénový areál, vybudovali sme nové sociálne zariadeniaa rozšírilo sa aj detské ihrisko. V roku 2011 namiesto starej pokladni sme postavili novú vstupnú bránu s pokladňami a turniketovým systémom.1. júna 2011 sme otvorili toboganový svet s piatimi toboganmi.